rijūnas

rijūnas
2 rijū̃nas,smob. (2) , ryjū̃nas K; H175, R, 195, Sut, N, RBMt11,19, Všk menk. kas daug valgo, geria, kamšlys, ėdūnas, rajūnas: Kurs ryna iš godumo, kad burna plyšta, vadinas rijū̃nas J. Rijū̃nas ryna, neveizdėdamas kitų J. Ar manai, kad aš toks rijūnas, kad klausi, kiek suvalgau? Ėr. Tėvas tiek ir bedarė, kad gainiojo mus iš kertės į kertę, šaukdamas ir vadindamas mus pragarais, neprisotinamais rijūnais ir dar kitaip J.Balt. Tu šeri poną tinginį rijū̃ną Žvr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • rijūnas — 1 rijūnas sm. banginis: Didžiausios žuvies, rijūnu vadintos I. Levus ir rijūnus po kojų pamina I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rijūnas — rijū̃nas, rijū̃nė dkt. Nepasótinamas rijū̃nas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • arkliavėdaris — arkliavėdãris, ė smob. (2) šnek. kas daug suvalgo, besotis, rijūnas: Prakeiktas arkliavėdãris – niekur anas neprivalgo Sdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklis — girtuõklis, ė smob. (2) K, Š; R kas girtauja, dažnai pasigeria: Kursai geria, tas girtuõklis, kurs negeria, tas šykštuoklis J. Tas žmogus koks rijūnas ir vyno girtuoklis NTMt11,19. Už girtuoklio nuejus, nežinosi, kada aušta, kada temsta Prng.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklė — girtuõklė sf. (2) 1. scom. SD250 girtuoklis: Aš ne toks girtuõklė Brž. Rijūnas ir girtuoklė BtMt11,19. Tas sūnus mūsų yra ... girtuoklė MP64. Girtuoklės ... negal būt ižganyti DP227. 2. J, K, LBŽ bot. viržinių šeimos augalas, girtė, vaivoras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšlys — 1 kamšlỹs, ė̃ smob. (4) K, BŽ445, J.Jabl, Všk, Šv, Svn, Št; MŽ, MŽ2124, M, Blv kas daug valgo, besotis, rijūnas: Kamšlỹs, kurs juodą baltą kemša, t. y. ėda J. Iš tavęs geras kamšlỹs Skr. Nemažas kamšlỹs: kemši i kemši šnypštuodamas Ll. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilvapenys — pilvapenỹs, ė̃ smob. (34b) BŽ569, (3b) NdŽ, pilvãpenis, ė (1) Skr 1. SD243, R313, MŽ419, I kas daug valgo, geria, rijūnas: Tokių pilvapenių̃, klepojančių ir begėdžių, ir nū yr dvarai pilni DP160. Veikiaus priima alkstančius, trokštančius ...,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragaras — prãgaras sm. (3b), (1) Dk 1. SD247, P, I, M.Valanč, D.Pošk bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu amžinų kančių vieta po mirties: Tarsi visos pragaro dvasios išlindo iš urvų, suskrido tarp kalnų ir dabar kaukia, švilpia ir juokias J.Bil. Man ir pragare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragomeris — pragomẽris, ė smob. (2) Mrj kas daug ir godžiai valgo, rijūnas: Pragomẽri, palik i kitiem, ne tik tu vienas nori! Ldvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prajėva — (= praėva < praėdva?) scom. (1) Vlk rijūnas, apsirijėlis: Gana tau valgyt, tu prajėva! Vrn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”